Harnassen

Gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter hoogte verplicht, mits er valgevaar is en geen andere (collectieve) veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden.

Een goede toepassing van valbeveiliging begint met het juiste harnas. Hieronder treft u een schema aan, dat u kunt gebruiken bij de juiste keuze van uw harnas. Niet alleen het type is belangrijk, maar ook de juiste maat. Een te groot of te klein harnas kan bij een val alsnog lichamelijk letsel veroorzaken. Na ingebruikname hebben harnassen een levensduur van ca 7 jaar (producentafhankelijk). Na het verstrijken van deze periode adviseren wij dan ook het harnas te vervangen. Ook na een val treden er zichtbare en onzichtbare beschadigingen op en moet het harnas worden vernietigd.

Omdat een harnas onder de persoonlijke beschermingsmiddelen – met risico factor 3 – valt, dient het harnas gelabeld te zijn met de betreffende normeringsnummer en de productiedatum. Conform het Arbobesluit moet ieder harnas jaarlijks gekeurd worden door een hiertoe geautoriseerde leverancier en/of bevoegd persoon

Meer informatie over harnassen?

Neem contact op